Kirjoja    

 

     


Tuoreimmat kirja-arviot ovat Aikuiskasvatuksen kirja-arvioissa. Sivua ei päivitetä.

Kirjavinkkejä ja -linkkejä vapaan sivistystyön ja aikuiskasvatuksen ammattilaisille


Eero Ojanen (2010).Asuuko henki lammessa? Oriveden Opisto 1909–2009. Kansanvalistusseura.

Hanna Ojala, Tarja Palmu & Jaana Saarinen (2009). Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Vastapaino.

Peter McLaren (2000). Che, Freire ja vallankumouksen pedagogiikka. Like 2009.

Karin Filander & Marjatta Vanhalakka-Ruoho (2009). Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Kustantaja: Kansanvalistusseura

Taina Joutsenvirta & Arja Kukkonen (toim. 2009). Sulautuva opetus – uusi tapa opiskella ja opettaa. Palmenia.

Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari & Hannele Savioja (2009). Koulutuksen ja työvoiman kysyntä 2020. Tulevaisuuden työpaikat – osaajia tarvitaan. Opetushallitus.

Pauli Juuti & Mkko Luoma (2009). Strateginen johtaminen. Miten vastata kompleksisen ja postmodernin ajan haasteisiin? Otava & Johtamistaidon opisto.

Pauli Juuti & Petri Virtanen (2009). Organisaatiomuutos. Otava, Johtamistaidon opisto ja NettEffect.

Ari Kivelä & Ari Sutinen (toim). Teoria ja traditio. Juhlakirja Pauli Siljanderille. Suomen Kasvatustieteellinen Seura 2009.

Jyri Manninen & Saara Luukannel (2008). Omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutukset. Vapaan sivistystyön opintojen merkitys ja vaikutukset aikuisten elämässä. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö.

Hannu Kotila, Arto Mutanen & Marja-Liisa Kakkonen (2008). Opetuksen ja tutkimuksen kiasma. Edita. Noin 300 sivua.

Arto Kallioniemi, Auli Toom, Martin Ubani, Heljä Linnasaari & Kristiina Kumpulainen (toim.) (2008). Ihmistä kasvattamassa. Koulutus – arvot – uudet avaukset- [Cultivating Humanity: Education – Values – New Discoveries]. Professori Hannele Niemen juhlakirja. Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Tuula Heiskanen, Minna Leinonen, Anu Järvensivu & Simo Aho (toim.) (2008). Kohti uutta työelämää. Tutkimuksen näköala työelämän kehitykseen. Tampere Univdersity Press.

Anssi Peräkylä, Charles Antaki, Sanna Vehviläinen & Ivan Leudar (ed.) (2008). Conversation Analysis and Psychotherapy. Cambridge University Press.

Pauli Siljander & Ari Kivelä (toim.( (2008). Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosivat, mitä jäljellä? Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Risto Rinne, Nina Haltia, Hanna Norin & Arto Jauhiainen (2008). Yliopiston porteilla. Aikuiset ja nuoret hakijat ja sisäänpäässeet 2000-luvun alun Suomessa. Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Nina Mustikkamäki & Markku Sotarauta (toim. 2008). Innovaatioympäristön monet kasvot. Tampere University Press. 363 sivua

Eero Sormunen & Esa Poikela (toim.) (2008). Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen.

Jaakko Virkkunen & Heli Ahonen (2007). Oppiminen muutoksessa. Uusi väline oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor. 130 sivua.
(Otteita Liisa Niinikankaan Aikuiskasvatuksessa ilmestyvästä kirjan arviosta)

Auli Toom, Jussi Onnismaa ja Anneli Kajanto (toim.) (2008). Hiljainen tieto – tietämistä, toimimista, taitavuutta. Aikuiskasvatuksen 47. vuosikirja. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Kustantaja: Kansanvalistusseura. 360 sivua.

Esko Hartikainen, Päivi Harinen ja Leila Hurmalainen (toim. 2007). Opinpaikat. Elämänkulkuja sivistyskansan elämänkerrassa. Kansanvalistusseura.

 

 
 
 
 

 

 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590