Etusivu    

 

     


Tuorein numero

Aikuiskasvatus 3/2018 ilmestyy 28. syyskuuta. Tutustu lehteen!

TIEDEARTIKKELEISSA

”Tuotemaailman umpikujasta luovuttamisen etiikkaan – Kilpailuyhteiskunnan radikaali toisin kuvittelu” (Olli-Jukka Jokisaari & Jani Pulkki)
Luovuttamisen etiikka kehottaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestämättömälle tuotemaailmalle ja
kilpailuyhteiskunnalle vaihtoehtoiseen toimintaan. Kuluttamisen ja kilpailun sijaan esiin nousevat solidaarisuus ja rakkaus.

”Reflektoinnin välttämistä ja vertaistukea” (Sanni Tiitinen, Elina Weiste, Sanna Vehviläinen, Johanna Ruusuvuori, Sirpa Lusa & Jaana Laitinen)

Työnohjauksella tuetaan työntekijöiden kykyä pohtia kriittisesti eli reflektoida omaa työtään ja työyhteisön yhteisöllistä oppimista. Jotta ohjauksessa onnistutaan, on ymmärrettävä, miten nämä kaksi tavoitetta toteutuvat vuorovaikutuksessa. Palo- ja pelastusalan työnohjauksellisissa ryhmissä selvisi, että rakentaessaan yhteisöllisyyttä lähijohtajat saattoivat samalla väistää oman työnsä reflektointia.

”Tohtoriopintojen monet merkitykset suomalaisille ja ulkomaalaisille jatko-opiskelijoille” (Marja Peura & Arto Jauhiainen)
Ulkomaalaiset tohtoriopiskelijat tähtäävät suomalaisia määrätietoisemmin akateemiselle uralle, osoittaa jatko-opiskelijoiden teemahaastatteluihin pohjaava tutkimus. Jatko-opiskelijat jakaantuvat kolmeen tyyppiin: tieteellisen uran tavoittelijoihin, kilpailun paineessa epäröijiin ja itsellisiin sivistyjiin.

NÄKÖKULMISSA

”Työpaikalla oppimisen toimintakäytäntöjä on selkeytettävä – Laitoshuoltajaopiskelijat työssä oppimassa” (Marja-Liisa Samppala)
Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa olennaisia ovat oppimiskäsitysten tunnistaminen, vuorovaikutuksen ja ohjauksen laatu sekä oppilaitoksen ja työpaikan välinen yhteistyö.

KIRJA­ARVIOISSA muun muassa uutuudet Elisa Aaltolan & Sami Kedon Empatia – Myötäelämisen tiede sekä
Matti Häyryn, Tuija Takalan & Johanna Ahola-Launosen toimittama: Oikeudenmukaisuuden ongelma.

HAASTATTELUISSA työssä oppimista tutkiva Laura Pylväs ja avoimen vertaisarvioinnin asiantuntija Riitta Jytilä.

********

Aikuiskasvatus on nyt Twitterissä. Liity tieteiden väliseen keskusteluun!

Aikuiskasvatus kokoaa seuraavan teemansa akateemisesta yrittäjyydestä. Tutustu kirjoittajakutsuun ja tarjoa tekstiä

 

********

Aikuiskasvatus sai lukijoiltaan kiitettävän arvosanan
Tiedelehden lukijakyselyyn tuli 134 vastausta. Palaute on hyödyksi, kun valmistelemme julkaisun siirtämistä verkkoon. Kiitos jokaiselle vastaajalle!

Lukijamme

  • haluaa seurata tieteenalansa uusinta tutkimusta
  • antaa lehdelle kouluarvosanan 9: parhaiten olemme onnistuneet tiedon luotettavuudessa ja kielen ymmärrettävyydessä.
  • pitää Aikuiskasvatuksen sisältöjä kiinnostavina, ajankohtaisina ja hyödyllisinä
  • odottaa lehden siirtymistä verkkoon, missä se on kaikkien luettavissa.

Vastaajien kesken arvottiin Museokortti (68 euroa) ja kirjapaketteja. Voittajille on ilmoitettu sähköpostitse.

 

Tiedelehden tulevaisuus on verkossa -seminaarin esitykset

Aikuiskasvatus-tiedelehti järjesti avoimen tiedejulkaisemisen seminaarin Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien aattona.

Lataa seminaarin esitykset tästä:

Julkinen tiede – miten me sitä toteutamme? Käytännön kokemuksia verkkolehdenteon arjesta päätoimittaja Hanna Lappalainen, Virittäjä

Avoin tiedejulkaiseminen ja tiedeseura
puheenjohtaja Juhani Tähtinen, Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, Kasvatus & Aika

*****

Aikuiskasvatus-tiedelehti

AIKUISKASVATUS on tiedelehti, joka avaa oven moniääniseen tiedeyhteisöön ja syventää ymmärrystä aikuiseksi kasvamisesta.

Vuonna 1981 perustettu Aikuiskasvatus lehti lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Se julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä näkökulmia tutkimukseen, näkökulmia käytäntöön, näkökulmia aikuiskoulutuspolitiikkaan, lektioita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita.

Tiedelehti edistää aikuiskasvatuksen uudistumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisella tavalla sekä käsittelee kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä humanististen sivistysihanteiden ja näkökulmasta.

AIKUISKASVATUS ilmestyy neljä kertaa vuodessa 80-sivuisena. Vuoden neljästä numerosta yksi on laajempi, valittuun teemaan keskittyvä teemanumero (lehti numero 3).

Lehteä julkaisevat Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Tutkimusseuran jäsenille lehti on jäsenmaksua vastaava jäsenetu.

Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta.

Julkaisufoorumin tieteellisten julkaisukanavien luokituksessa lehti on tasolla 1 (perustaso).

Lehden aiemmin ilmestyneitä numeroita voi tilata KVS-kaupasta tai lukea Kansalliskirjaston ylläpitämän Elektra-tietokannan kautta.

Lehden päätoimittajana toimii VTT, professori Heikki Silvennoinen (Turun yliopisto).
Aikuiskasvatus on Kultti ry:n jäsenlehti.

Saat alennusta, kun tilaat useita lehtiä

Aikuiskasvatus-tiedelehti sopii täydennyskoulutusten taustamateriaaliksi tai työyhteisön asiantuntemuksen syventämiseen. Lehden irtonumero maksaa 10 euroa (sis. ALV 24 %). Sitä suuremmista määristä saat alennuksen:

• 5–19 kappaleesta alennus on 15 %.
• yli 20 kappaleesta alennus on 30 %.

Hintoihin lisätään toimituskulut. Hinnat ovat voimassa niin kauan kuin lehtiä riittää varastossa.

 
AJANKOHTAISTA
 
 
Aikuiskasvatus 3/2018
 

Tilaa lehti osoitteesta info@kvs.fi

Osta irtonumeroita
KVS-kaupasta

       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590