Etusivu    

 

     


Aikuiskasvatus on nyt Twitterissä. Liity tieteiden väliseen keskusteluun!

Aikuiskasvatus kokoaa seuraavan teemansa akateemisesta yrittäjyydestä. Tutustu kirjoittajakutsuun ja tarjoa tekstiä.

Tuorein numero

Aikuiskasvatuksen 2/2018 teemana on ”Sivistys ja osallisuus rapautuvassa hyvinvointivaltiossa” ilmestyy 19. kesäkuuta. Tutustu lehteen!

TIEDEARTIKKELEISSA

”Vauraus ja sivistys yltäkylläisyyden ajan jälkeen” (Arto O. Salonen & Maria Joutsenvirta)

  • Vuonna 2050 jälkimateriaalisten arvojen mukaan ohjautuva suomalainen maksimoi oman elämänsä merkityksellisyyden ja toimii aktiivisesti luottamusta herättävän tulevaisuuden puolesta. Rationaalista ja kuvitteellista ajattelua yhdistävä myönteinen tulevaisuuskuva perustuu arvojen muutosten tunnistamiseen. Siinä yhdistyy kansalaisen oma paras yhteiseen hyvään.

"Keho, halu ja tunnustus kulutuksessa – Oudoksumalla kohti kestävämpää tulevaisuutta” (Mikko Rosenberg)

  • Yksilöllistä nautintoa ja kilpailua korostavassa yhteiskunnassa kansalaisuus on korvautunut kuluttajuudella, mikä koettelee maapallon sietorajoja. Katsomalla kieroon ja oudoksumalla omia kulutustottumuksia viritetään kriittistä asennetta kulutuskulttuuriin.

"Ohjausta osallisuuteen? – Sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ammattiin opiskelevien nuorten arjessa” (Antti Maunu & Tomi Kiilakoski)

  • Osallisuutta on kahtalaista, sosiaalista ja poliittista. Se syntyy arjen vuorovaikutuksessa ja edellyttää ohjausta. Politiikka on palautettava arkeen, jos halutaan, että nuoret kiinnostuvat siitä.

NÄKÖKULMISSA

”Osallistuminen taiteeseen ja kulttuuriin – Elinikäinen oikeus vai velvollisuus? ” (Tuulikki Laes & Pauli Rautiainen)

  • Aiemmin elinikäisestä oppimisesta puhuttiin oppimisen tasa-arvon näkökulmasta, nyt korostetaan velvollisuutta ja hyötyä: koulutus palvelee työelämää. Miten ikääntyneiden oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen voidaan perustella oppimisen näkökulmasta?

" Käsityöaktivismi osallistaa ja aktivoi ajattelemaan” (Janita Perttula)

  • Käsityöaktivismi yhdistää aktivismin ja kädentaidot. Matalan kynnyksen osallistamisen menetelmällä herätetään yhteiskunnallista keskustelua.

"Osallistumistulo kannustaisi nuoria opiskeluun” (Heikki Hiilamo)

  • Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevilla nuorilla työttömyys, köyhyys ja kuntoutuksen tarve ovat päällekkäisiä ja sisäkkäisiä sosiaalisia riskejä. Sosiaaliturvajärjestelmän tulisi kannustaa erityisesti vähän koulutettuja nuoria investoimaan inhimilliseen pääomaansa.

PUHEENVUOROISSA muun muassa ruoka-apu ja osallisuus, vapaa sivistystyö kansallisen dialogin rakentajana, sivistyksen retoriikka ja Britannian yliopistolakot.

KIRJA-ARVIOISSA uutuusteoksia sivistyspolitiikasta.

HAASTATTELUISSA hyvän elämän tutkija Erja Laakkonen.

********

Aikuiskasvatus sai lukijoiltaan kiitettävän arvosanan
Tiedelehden lukijakyselyyn tuli 134 vastausta. Palaute on hyödyksi, kun valmistelemme julkaisun siirtämistä verkkoon. Kiitos jokaiselle vastaajalle!

Lukijamme

  • haluaa seurata tieteenalansa uusinta tutkimusta
  • antaa lehdelle kouluarvosanan 9: parhaiten olemme onnistuneet tiedon luotettavuudessa ja kielen ymmärrettävyydessä.
  • pitää Aikuiskasvatuksen sisältöjä kiinnostavina, ajankohtaisina ja hyödyllisinä
  • odottaa lehden siirtymistä verkkoon, missä se on kaikkien luettavissa.

Vastaajien kesken arvottiin Museokortti (68 euroa) ja kirjapaketteja. Voittajille on ilmoitettu sähköpostitse.

 

Tiedelehden tulevaisuus on verkossa -seminaarin esitykset

Aikuiskasvatus-tiedelehti järjesti avoimen tiedejulkaisemisen seminaarin Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien aattona.

Lataa seminaarin esitykset tästä:

Julkinen tiede – miten me sitä toteutamme? Käytännön kokemuksia verkkolehdenteon arjesta päätoimittaja Hanna Lappalainen, Virittäjä

Avoin tiedejulkaiseminen ja tiedeseura
puheenjohtaja Juhani Tähtinen, Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, Kasvatus & Aika

*****

Aikuiskasvatus-tiedelehti

AIKUISKASVATUS on tiedelehti, joka avaa oven moniääniseen tiedeyhteisöön ja syventää ymmärrystä aikuiseksi kasvamisesta.

Vuonna 1981 perustettu Aikuiskasvatus lehti lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Se julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä näkökulmia tutkimukseen, näkökulmia käytäntöön, näkökulmia aikuiskoulutuspolitiikkaan, lektioita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita.

Tiedelehti edistää aikuiskasvatuksen uudistumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisella tavalla sekä käsittelee kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä humanististen sivistysihanteiden ja näkökulmasta.

AIKUISKASVATUS ilmestyy neljä kertaa vuodessa 80-sivuisena. Vuoden neljästä numerosta yksi on laajempi, valittuun teemaan keskittyvä teemanumero (lehti numero 3).

Lehteä julkaisevat Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Tutkimusseuran jäsenille lehti on jäsenmaksua vastaava jäsenetu.

Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta.

Julkaisufoorumin tieteellisten julkaisukanavien luokituksessa lehti on tasolla 1 (perustaso).

Lehden aiemmin ilmestyneitä numeroita voi tilata KVS-kaupasta tai lukea Kansalliskirjaston ylläpitämän Elektra-tietokannan kautta.

Lehden päätoimittajana toimii VTT, professori Heikki Silvennoinen (Turun yliopisto).
Aikuiskasvatus on Kultti ry:n jäsenlehti.

Saat alennusta, kun tilaat useita lehtiä

Aikuiskasvatus-tiedelehti sopii täydennyskoulutusten taustamateriaaliksi tai työyhteisön asiantuntemuksen syventämiseen. Lehden irtonumero maksaa 10 euroa (sis. ALV 24 %). Sitä suuremmista määristä saat alennuksen:

• 5–19 kappaleesta alennus on 15 %.
• yli 20 kappaleesta alennus on 30 %.

Hintoihin lisätään toimituskulut. Hinnat ovat voimassa niin kauan kuin lehtiä riittää varastossa.

 
AJANKOHTAISTA
 
 
Aikuiskasvatus 2/2018
 

Tilaa lehti osoitteesta info@kvs.fi

Osta irtonumeroita
KVS-kaupasta

       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590