Etusivu    

 

     


Kirjoita Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien 2018 teemanumeroon

"Sivistys, kansalaisuus ja osallisuus rapautuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa” on Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien teema. Aikuiskasvatus-tiedelehden numero 2/2018 kootaan samasta teemasta.

Osallistu keskusteluun vertaisarvioidulla artikkelilla, näkökulmalla tai puheenvuorolla.

Menetämmekö sivistyksen?

Tutkimuspäivien teema juontuu ajankohtaisesta kysymyksestä: olemmeko menettämässä sivistykseen, koulutukseen ja osaamiseen perustuvan pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja kansalaisyhteiskunnan? Sosiologi Richard Sennettiä siteeraten voidaan puhua jopa hyvinvointiyhteiskunnan rapautumisesta.
Koulutusjärjestelmä on valtiontalouden leikkausten ja uusliberaalin koulutuspolitiikan puristuksessa. Epävarmuus lisääntyy sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa. Moni kokee demokraattisen päätöksenteon heikentyneen ja vihapuheen lisääntyneen.

Eriarvoistuminen rapauttaa hyvinvointia. Yhteiskunta on jakautunut globalisaation ja teknologisen kehityksen voittajiin ja häviäjiin, kasvukeskuksien koulutettuun työvoimaan ja taantuvien teollisuuspaikkakuntien köyhtyviin pitkäaikaistyöttömiin sekä kantasuomalaisiin ja maahanmuuttajiin.

Kansalaiset ajautuvat omaa ajatteluaan vahvistaviin alakulttuureihin ja pienryhmiin, joissa on niukasti tilaa dialogille. Valeuutisten ja vaihtoehtoisten faktojen aikana tutkijat ovat enemmänkin rasite kuin yhteiskunnallisen päätöksenteon tuki.

Tutkijoilta kaivataan tuoreita avauksia

Yhteiskunnan kinkkisiin ongelmiin ei ole yhtä ratkaisua, vaan tarvitaan tuoreita avauksia.

Aikuiskasvatuksen teemanumeron tekstit 2/2018 vastaavat siihen, miten

  • voimme aikuiskasvatuksen tutkijoina ja kouluttajina vastata yhteiskunnallisen eriarvoistumisen haasteeseen
  • onnistumme edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoista osallisuutta ja kansalaisuutta
  • pystymme nykyistä paremmin ottamaan huomioon nuorten ja aikuisten oppimisen ja koulutuksen erilaiset tarpeet
  • rakennamme dialogia ja keskinäistä ymmärrystä toiseuttamisen sijaan.

Käsikirjoitukset voivat olla empiirisiä, teoreettisia tai katsauksia. Puheenvuorot ja aiheet teemasta ovat samoin tervetulleita. Artikkelit tarvitaan viimeistään 25. syyskuuta 2017.


Ilmestynyt


Aikuiskasvatus 2/2017

Yliopistojen rahoitusmalli ajaa tutkijat artikkelitehtailuun

Yliopistojen uusi rahoitusmalli ohjaa tieteentekijöitä yhä voimakkaammin tekemään tutkimusta, jolla on hyötyarvoa. Näin osoittavat aikuiskasvatustieteen tutkijat Kristiina Hannukainen ja Kristiina Brunila tuoreessa Aikuiskasvatus-tiedelehdessä.

– Tohtoriopiskelijoiden on oltava tuottavia ja tehokkaita, toisin sanoen julkaistava mahdollisimman paljon ja joskus jopa laadun kustannuksella, väitöskirjaa valmisteleva Hannukainen sanoo.

Yliopisto saa rahaa tutkimusjulkaisuista

Vuoden alussa uudistetussa yliopistojen rahoitusmallissa rahaa saa sekä kansallisista että kansainvälisistä vertaisarvioiduista julkaisuista, jotka on noteerattu Julkaisufoorumissa. Se on tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus.

– Tuottavuuspaineissa yhä useampi tohtoriopiskelija valitsee artikkeliväitöskirjan. Se on yliopistolle tuottavampi kuin perinteinen monografia ja kasvattaa nopeimmin tutkijan tuottavuus-indeksejä, itsekin artikkeleista väitöskirjaansa kokoava Hannukainen havainnollistaa.

Hänen kirjoittajaparinsa ja väitöstyön ohjaaja Kristiina Brunila on kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden tenure track -professori Helsingin yliopistossa.

Millä ehdoilla tutkimusta tuotetaan?

Kaksikko herättelee artikkelillaan keskustelua tutkijakoulutettavan asemasta ja tiedon tuottamisesta yhteiskunnassa: Millainen tieto ja tutkijuus tulevat kuulluiksi? Millaisin ehdoin ja seurauksin tietoa tuotetaan?

Tulevaisuuden kannalta kysymykset ovat kriittisiä.
– Tutkimuksen monimuotoisuus ja moniäänisyys tulisi taata, sillä kaikki tieteenalat eivät taivu nykyiseen rahoitusjärjestelmään. Jo nyt kasvatustieteissä on nähtävissä huolestuttavaa näkökulmien kapeutumista, kirjoittajat toteavat.

Kristiina Hannukainen ja Kristiina Brunila: ”Jokainen verissä päin sitä omaa edistää – Tutkijakoulutus, tieto ja tutkijuus tietokapitalismissa”. Aikuiskasvatus 2/2017. Tiedelehdessä puhutaan myös sivistyksestä ja työstä, avoimesta tieteestä, vertaispalautteesta ja opinnäytetyön ohjauksesta.

Tutustu lehden sisältöön.

*****

Aikuiskasvatus-tiedelehti

AIKUISKASVATUS on tiedelehti, joka avaa oven moniääniseen tiedeyhteisöön ja syventää ymmärrystä aikuiseksi kasvamisesta.

Vuonna 1981 perustettu Aikuiskasvatus lehti lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Se julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä näkökulmia tutkimukseen, näkökulmia käytäntöön, näkökulmia aikuiskoulutuspolitiikkaan, lektioita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita.

Tiedelehti edistää aikuiskasvatuksen uudistumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisella tavalla sekä käsittelee kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä humanististen sivistysihanteiden ja näkökulmasta.

AIKUISKASVATUS ilmestyy neljä kertaa vuodessa 80-sivuisena. Vuoden neljästä numerosta yksi on laajempi, valittuun teemaan keskittyvä teemanumero (lehti numero 3).

Lehteä julkaisevat Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Tutkimusseuran jäsenille lehti on jäsenmaksua vastaava jäsenetu.

Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta.

Julkaisufoorumin tieteellisten julkaisukanavien luokituksessa lehti on tasolla 1 (perustaso).

Lehden aiemmin ilmestyneitä numeroita voi tilata KVS-kaupasta tai lukea Kansalliskirjaston ylläpitämän Elektra-tietokannan kautta.

Lehden päätoimittajana toimii VTT, professori Heikki Silvennoinen (Turun yliopisto).
Aikuiskasvatus on Kultti ry:n jäsenlehti.

Isompia eriä koulutuskäyttöön

Suosittelemme Aikuiskasvatuksen teemanumeroita koulutuskäyttöön.

11–29 kappaleen lehtitilauksista tilaaja saa 10 prosentin. 30–49 kappaleen tilauksista 20 prosentin ja sen ylittävistä tilauksista 30 prosentin alennuksen. 1–10 kappaleen tilaukset ovat normaalihintaisia. Kirjoittajat saavat 3–5 tekijäkappaletta lehden ilmestyttyä ja oikeuden ostaa lisää numeroita 25 prosentin alennuksella. Tilausta varten ota yhteyttä lehden toimitukseen: info@kvs.fi.

 

 
AJANKOHTAISTA
 
 
Aikuiskasvatus 2/2017
 

Tilaa lehti osoitteesta info@kvs.fi

Osta irtonumeroita
KVS-kaupasta

       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590