Etusivu    

 

     


Tervetuloa keskustelemaan Facebookiin!

Kasvatuksen tiedelehtien yhteinen profiili löytyy osoitteesta: www.facebook.com/kasvatuksentiedelehdet


Ilmestynyt


Aikuiskasvatus 3/2016

Koulutettu naiskansalainen hyvinvointivaltiossa

Aikuiskasvatuksen teemanumerossa tarkastellaan koulutuksen ja sivistyksen nivoutumista hyvinvointivaltioon ja sukupuoleen. Ainutlaatuisessa, yhteiskunta- ja kasvatustieteenalan tutkijoiden tuottamassa artikkelikokonaisuudessa seurataan hoiva-alalla toimivan naisen koulutus- ja urapolkua suomalaisen hyvinvointivaltion kehitysvaiheissa aina 1970-luvulta tähän päivään.

Ensimmäisessä artikkelissa tarkastellaan tyttökansalaiseksi kasvamista ja oppimista 1970-luvun peruskoulussa ja mediamaisemassa. Toinen artikkeli keskittyy sairaanhoitajakoulutuksen muutoksiin ja sairaanhoitajien työllistymiseen 1990–2010-luvuilla. Kolmas artikkeli johdattaa 2010-luvulle ja omaishoivan maailmaan. Artikkeli esittelee hoivadiskurssia ja vapaan sivistystyön tehtävää yhdistelevän hoivasivistyksenkäsitteen. Pitäisikö hoivaosaamista tänä päivänä opettaa kansalaisille, eikä olettaa hoivaamisen olevan luonnollista, kirjoittajat kysyvät. Artikkeleissa kulkee mukana kuvitteellinen henkilö, Sari Sairaanhoitaja, jonka elämänvaiheisiin artikkelit kietoutuvat.

Puheenvuoroissa teemaa käsitellään historiantutkimuksen ja uusliberalismin markkinaideologian näkökulmista. Myös kirja-arvioissa pohditaan aikuiskasvatuksen ja sukupuolinäkökulman suhdetta.

*****

Aikuiskasvatus-tiedelehti

AIKUISKASVATUS on vuonna 1981 perustettu tieteellinen aikakauslehti, joka lisää alan tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Se julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä näkökulmia tutkimukseen, näkökulmia käytäntöön, näkökulmia aikuiskoulutuspolitiikkaan, lectioita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita. Lehden tavoitteena on edistää aikuiskasvatuksen uudistumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisella tavalla sekä käsitellä kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä humanististen sivistysihanteiden ja näkökulmasta.

AIKUISKASVATUS ilmestyy neljä kertaa vuodessa 80-sivuisena. Vuoden neljästä numerosta yksi on laajempi, valittuun teemaan keskittyvä teemanumero (lehti numero 3).

Lehteä julkaisevat Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Tutkimusseuran jäsenille lehti on jäsenmaksua vastaava jäsenetu.

Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta.

Julkaisufoorumin tieteellisten julkaisukanavien luokituksessa lehti on tasolla 1 (perustaso).

Lehden aiemmin ilmestyneitä numeroita voi tilata KVS-kaupasta tai lukea Kansalliskirjaston ylläpitämän Elektra-tietokannan kautta.

Lehden päätoimittajana toimii VTT, professori Heikki Silvennoinen (Turun yliopisto).
Aikuiskasvatus on Kultti ry:n jäsenlehti.

Isompia eriä koulutuskäyttöön

Suosittelemme Aikuiskasvatuksen teemanumeroita koulutuskäyttöön.

11–29 kappaleen lehtitilauksista tilaaja saa 10 prosentin. 30–49 kappaleen tilauksista 20 prosentin ja sen ylittävistä tilauksista 30 prosentin alennuksen. 1–10 kappaleen tilaukset ovat normaalihintaisia. Kirjoittajat saavat 3–5 tekijäkappaletta lehden ilmestyttyä ja oikeuden ostaa lisää numeroita 25 prosentin alennuksella. Tilausta varten ota yhteyttä lehden toimitukseen: info[at]kvs.fi.

 

 
AJANKOHTAISTA
 
 
Aikuiskasvatus 3/2016
 
Koulutettu naiskansalainen hyvinvointivaltiossa

Tilaa lehti:
sähköpostilla info[at]kvs.fi

Osta irtonumeroita:
KVS-kaupasta

 

       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590