Etusivu    

 

     


Kirjoita teemanumeroon kulttuuurienvälisyydestä!

Aikuiskasvatus-tiedelehdestä ilmestyy alkavana vuonna neljä numeroa: kaksi keväällä, kaksi syksyllä. Syyskuun teemanumerossa syvennytään kulttuurienvälisyyteen, monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttoon.

Osallistu tieteiden rajat ylittävään keskusteluun artikkelilla, näkökulmatekstillä tai puheenvuorolla. Tai kirjoita arvio ajankohtaisesta teoksesta. Tekstejä toivomme kevään aikana.

Muiden numeroiden aiheita ovat muun muassa kolmas sektori, vapaaehtoisuus ja työelämän kysymykset.


Ilmestynyt


Aikuiskasvatus 4/2016

Uusi työ

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan Suomessa on noin 350 000 työtöntä. Vuonna 2015 työttömien määrä kasvoi suuremmaksi kuin koskaan sitten 1990-luvun lama-ajan. Työttömät työnhakijat eivät silti ole koko kuva työttömyydestä, sillä samana vuonna Suomessa alkoi kaikkiaan noin 700 000 työttömyysjaksoa. Osa jaksoista kestää vain lyhyen aikaa, mutta työttömäksi joutuminen koskettaa vuosittain suurta joukkoa kansalaisia.

Korkean työttömyyden aikoina ihmisten kokema epävarmuus lisääntyy yleisesti, ei vain työttömien keskuudessa, vaan myös vielä työnsä säilyttäneiden joukossa. Johtaako tämä tilanteeseen, jossa pätkätyötä tekevän on käytettävä yhä enemmän aikaa sellaisen työn tekemiseen, jonka tavoitteena on työn saaminen tai säilyttäminen? Aiheesta kirjoittaa tutkija Tuija Koivunen.

Mikäli vuoteen 2050 mennessä suuret organisaatiot ovat kadonneet, ja niiden tilalle ovat tulleet erilaiset projektien muodostamat verkostot, ei useimmilla työelämään osallistuvilla ole enää vakinaisia työsuhteita. Silloin ei myöskään ole täsmällisesti määriteltyjä työaikoja tai työnantajan tarjoamia tiloja. Uusi työ kutsuu töihin koko elämän.

Myös Aikuiskasvatuksen 52. vuosikirja Koko elämä töihin käsitteli polttavan ajankohtaista teemaa.

*****

Aikuiskasvatus-tiedelehti

AIKUISKASVATUS on vuonna 1981 perustettu tieteellinen aikakauslehti, joka lisää alan tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Se julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä näkökulmia tutkimukseen, näkökulmia käytäntöön, näkökulmia aikuiskoulutuspolitiikkaan, lectioita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita. Lehden tavoitteena on edistää aikuiskasvatuksen uudistumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisella tavalla sekä käsitellä kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä humanististen sivistysihanteiden ja näkökulmasta.

AIKUISKASVATUS ilmestyy neljä kertaa vuodessa 80-sivuisena. Vuoden neljästä numerosta yksi on laajempi, valittuun teemaan keskittyvä teemanumero (lehti numero 3).

Lehteä julkaisevat Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Tutkimusseuran jäsenille lehti on jäsenmaksua vastaava jäsenetu.

Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta.

Julkaisufoorumin tieteellisten julkaisukanavien luokituksessa lehti on tasolla 1 (perustaso).

Lehden aiemmin ilmestyneitä numeroita voi tilata KVS-kaupasta tai lukea Kansalliskirjaston ylläpitämän Elektra-tietokannan kautta.

Lehden päätoimittajana toimii VTT, professori Heikki Silvennoinen (Turun yliopisto).
Aikuiskasvatus on Kultti ry:n jäsenlehti.

Isompia eriä koulutuskäyttöön

Suosittelemme Aikuiskasvatuksen teemanumeroita koulutuskäyttöön.

11–29 kappaleen lehtitilauksista tilaaja saa 10 prosentin. 30–49 kappaleen tilauksista 20 prosentin ja sen ylittävistä tilauksista 30 prosentin alennuksen. 1–10 kappaleen tilaukset ovat normaalihintaisia. Kirjoittajat saavat 3–5 tekijäkappaletta lehden ilmestyttyä ja oikeuden ostaa lisää numeroita 25 prosentin alennuksella. Tilausta varten ota yhteyttä lehden toimitukseen: info@kvs.fi.

 

 
AJANKOHTAISTA
 
 
Aikuiskasvatus 4/2016
 
Uusi työ

Tilaa lehti:
sähköpostilla info@kvs.fi

Osta irtonumeroita:
KVS-kaupasta

 

       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590